Hjælp til Årsregnskab

 
 Når året er omme, skal regnskabet afsluttes. Inden da skal alle indtægter og udgifter være bogført   korrekt og alle konti skal gennemgås og være afstemt korrekt. Det er ikke nok, at det kun er banken,   der stemmer.

 Der er forskel på kravene afhængigt af, om du ejer et selskab eller har en enkeltmandsvirksomhed. 


 Selskab:

 Selskaber benytter som hovedregel en revisor til endelig gennemgang af regnskabet. Inden da har jeg   sørget for, at alle konti er afstemt korrekt og vedhæftet den nødvendige dokumentation til   afstemningerne. Revisor udarbejder en årsrapport og sørger for at dit regnskab indberettes til   Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt Skat.

 Jeg kan hjælpe jer med:

  • Revisor-materiale 
    • Afstemning af hele regnskabet (heriblandt moms, løn, Skattekontoen, debitor og kreditor, skyldige poster, periodisering, lån og renteberegning m.m.)
    • Dokumentation til afstemningerne
    • Dialog med revisor før og efter.

 
 Enkeltmandsvirksomhed:

 Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, er der ikke et lovkrav om, at du skal benytte en revisor samt   udarbejde et årsregnskab/årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det er dog vigtigt, at dit   årsregnskab er korrekt, og det skal stadig afstemmes. Efterfølgende skal årsregnskabet indberettes til   Skat via din selvangivelse. Det skal virksomhedsejer selv sørge for.

 Jeg kan hjælpe dig med:

  • Gennemgang af alle posteringer
  • Afstemninger (bank, løn, moms, skyldige poster, periodisering, debitor og kreditor m.m.)
  • Indberetning til Skat – din selvangivelse/årsopgørelse